Introductie
Mijn Werkwijze
Over Elizabeth G.H.M.
MSc.


Overdracht
Vrijheid en Bewustzijn

R. Laing
Mellie Uyldert

Contact
Flyer (pdf)
Ode aan het COM model (pdf)

Zoals ik al bij het verwijsbericht naar deze website vermeldde, zal ik u verder kunnen helpen op uw levensweg, wanneer u vastzit met vragen zoals de hieronderstaande; en wel via de dialoog en met behulp van wetmatigheden zoals Cosmologie en Astrologie die laten zien.
Wat kan toch wel de zin zijn van…
Hoe komt het toch dat dit patroon steeds opduikt…
Waarom moet mij dit  overkomen…
Ik zou wel eens willen weten waarom er in mijn familie
steeds weer dit soort gebeurtenis …
Wat is bloed toch voor bijzonder vocht…
HoeWaartoe… ben ik hier(in) toch verzeild geraakt…
Op het Jungiaans instituut te Nijmegen wordt o.a. Cosmologie gedoceerd.
Opgesloten in de Schaduw is de naam van het boek dat hierbij hoort, en geschrevenen is door H.A.J. Rump, die tevens op het Instituut dit onderwerp doceert.

De heer Rump is medeoprichter en directeur van het Jungiaans Instituut, en wanneer u graag meer zou willen weten van het door hem gevonden systeem, dan wat ik er hier van vertel, kunt u dit boek bestellen op het hierboven genoemde www. net als o.a. ook zijn boek over de werking van de Complexen.

Deze Cosmologie is gebaseerd op een cosmisch wetmatigheidspatroon en is gegroeid uit jarenlange studie en ervaring, die de auteur/psychotherapeut opdeed gedurende tienduizenden sessies,waarin het systeem getest kon worden. Omdat het gaat over de energetische werking van de cosmos, het ontstaan van het bestaan, ook als individu, heeft  H.A.J.Rump, de beschrijver en uitvinder van dit prachtige systeem, het Cosmologie genoemd.

De energetische verbindingen in dit model worden in verband gebracht met de archetypische energieën uit de Jungiaanse theorie. Het is een schoonheid van een ordening, want het geeft zicht op de Energetische Binnenkant en onbewuste diepten van een mens, en vooral ook omdat wanneer men dit geheel van Cosmische Wetmatigheden begrijpt, nooit meer de “schuld” bij een ander legt. Onze Moeder Aarde zou een Wézenlijk warmer oord worden….

Door dit prachtige systeem kon mijn kennis van astrologie, verkregen na vele jaren bestudering ervan, zich door de studie van deze Cosmologie verwijden tot Astrosophie, een levensbeschouwing gebaseerd op de wetmatigheden van onze Cosmos, Goddelijke wetten, want ze zijn AL-omvattend.

De energetische binnenkant van een mens kan, zoals al vermeld, in beeld worden gebracht door middel van C.O.M.®, het Cosmologisch Organisatie Model.

C.O.M. is een energetische typebepaling om de onbewuste innerlijk werkzame STRUCTUREN, van waaruit de eigenschappen en handelingen in positieve en negatieve zin plaatsvinden, zichtbaar te maken.
Binnen een aanwezig energetisch typepatroon, geeft het een beeld van de geassocieerde energieën die werkzaam zijn en de thematiek actualiseren. C.O.M. is een model dat de dieptepsychologische energetische verbinding tussen de werking van het momentane bewustzijn en het gedissocieerde bewustzijn weergeeft.

Een type is de caleidoscopische samenstelling van de gehele  energetische constitutie van een mens die binnen een bepaalde energie - interferentie geboren is.

Sinds de oertijd kennen we 12 menstypen, aangeduid met 12 symbolen, die elk staan voor een energetisch krachtenveld.